TOP
:::

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學國際暨兩岸事務處

存誠務實 五育並重 愛在環球

+ O -
FONT SIZE:

 境外學生專區    郵件包裹領取

境外學生信件領取公告 (只公告當月份及前一個月的資訊)

領取地點:國際處

姓名 信件類別 郵號 公告日期 備註

黃理海

勞動部勞動力發展署

 

2023.1.18

 

陳慧雯

第一銀行

 

2023.1.18

 

蘇韋霓

中華郵政

 

2023.1.17

 

周皓烺

忠欣股份有限公司

 

2023.1.17

 

許愷樂

台灣大哥大

 

2023.1.17

 

官齊軒

移民署 雲林縣服務站

 

2023.1.17

 

王穎軒

中國信託

 

2023.1.17

 

陳慧雯

中國信託  

2023.1.17

 

王馨萍

air mail  

2023.1.17

 

楊維煥

遠傳電信

 

2023.1.17

 

尤夏智

中華郵政  

2023.1.17

 

黃理海

忠欣股份有限公司  

2023.1.17

 

黃俊文

華南銀行

 

2023.1.17

 

沈宝有

台新銀行

 

2023.1.17

 

陳文艷

台新銀行  

2023.1.17

 

羅賓

台新銀行  

2023.1.17

 

黃德龍

忠欣股份有限公司  

2023.1.17

 

張德皇

忠欣股份有限公司  

2023.1.17

 

鄧巧琳

國泰世華*2  

2023.1.17

 

陳約穎

中國信託*2  

2023.1.17

 

鄭昕航

忠欣股份有限公司*2  

2023.1.17

 

梁家緣

台灣之星*2

 

2023.1.17

 

張惠潔

中華電信*2

 

2023.1.17

 

黃洪鋒

忠欣股份有限公司

台灣大哥大

 

2023.1.17

 

陳慧雯

新光產物保險*2

中國信託

 

2023.1.17

 

阮氏銀

華南銀行  

2023.1.17

 

阮芳怡

國泰世華*3  

2023.1.17

 

陳玟佞

中華郵政*3  

2023.1.17

 

朱鍵偉

移民署 雲林縣服務站

中華電信*2

 

2023.1.17

 

幸建文

中國信託*3  

2023.1.17

 

陳民均

新光產物保險*2

泰興財產保險

 

2023.1.17

 

葉定翰

中華郵政*3  

2023.1.17

 

謝俊富

忠欣股份有限公司*2

台灣大哥大

 

2023.1.17

 

黃氏惠

國泰世華*3  

2023.1.17

 

謝隆慶

移民署 雲林縣服務站

中國信託

忠欣股份有限公司*2

 

2023.1.17

 

孫兆康

彰化銀行*5  

2023.1.17

 

范雲紅

華南銀行*4  

2023.1.17

 

段原黃

華南銀行*7  

2023.1.17

 

吳智恆

國泰世華*5  

2023.1.17

 

甯氏容

富邦產險

國泰世華

彰化銀行*3

 

2023.1.17

 

黃勇豪

忠欣股份有限公司

泰興財產保險

新光產物保險*2

 

2023.1.17

 

江心恬

忠欣股份有限公司*2  

2023.1.17

 

沈展昇

華南銀行

中華電信*8

 

2023.1.17

 

李雪晴

台灣大哥大*3

中華電信*2

 

2023.1.17

 

邱賢俊

新光產物保險*3

台中地方檢查署

 

2023.1.17

 

鄭依霖

國泰世華*8  

2023.1.17

 

文曉琳

中國信託*4  

2023.1.17

 

王理金

西平路郵局

中華電信*4

 

2023.1.17

 

王迪衡

台灣大哥大*4

重要文件*2

 

2023.1.17

 

葉展宏

勞動部勞動力發展署 506232

2023.1.16

 

段原黃

華南銀行  

2023.1.10

 

范雲紅

華南銀行  

2023.1.10

 

張德皇

勞動部勞動力發展署 598760

2023.1.9

 

葉展宏

華語能力測驗 000679

2023.1.4

 

阮如源

勞動部勞動力發展署 595248

2023.1.4

 

阮芳怡

國泰世華銀行  

2022.12.27

 

溫俊鋒

勞動部勞動力發展署  

2022.12.16

 

黃楷竣

勞動部勞動力發展署  

2022.12.16

 

沈展昇

中華電信  

2022.12.16

 

王理金

中華電信  

2022.12.16

 

朱鍵偉

移民署  

2022.12.16

 

韋氏慧

勞動部勞動力發展署 064112

2022.12.14

 

孫兆康

彰化銀行  

2022.12.12

 

黃理海

忠欣股份有限公司  

2022.12.12

 

阮氏

華南銀行  

2022.12.9

 

阮氏銀

勞動部勞動力發展署  

2022.12.9

 

范雲紅

勞動部勞動力發展署  

2022.12.9

 

段原黃

勞動部勞動力發展署  

2022.12.9

 

范雲紅

華南銀行  

2022.12.9

 

段原黃

華南銀行  

2022.12.9

 

張惠潔

勞動部勞動力發展署 028232

2022.12.6

 

阮氏紅幸

勞動部勞動力發展署 030030

2022.12.6

 

黃俊文

華南銀行  

2022.12.6

 

沈展昇

華南銀行  

2022.12.6

 

陳民均

新光產物保險  

2022.11.29

 
金武音央 勞動部勞動力發展署 654486

2022.11.29

 
梁家緣 勞動部勞動力發展署 006171

2022.11.23

 
黃勇傑 國泰世華銀行  

2022.11.22

 
吳智恆 國泰世華銀行  

2022.11.22

 
鄧兆斌 勞動部勞動力發展署 538930

2022.11.22

 
王理金 中華電信  

2022.11.22

 
陳民均 新光產物保險  

2022.11.15

 
陳雯艷 台新銀行  

2022.11.15

 
沈宝有 台新銀行  

2022.11.15

 
許氏書 勞動部勞動力發展署 465952

2022.11.11

 
闕正文 勞動部勞動力發展署 452332

2022.11.8

 
楊秦苑 勞動部勞動力發展署 522761

2022.11.8

 
方鈺傑 勞動部勞動力發展署 445237

2022.11.8

 
鄭鈺璇 勞動部勞動力發展處 654089

2022.11.8

 
梁欣迪 勞動部勞動力發展署  

2022.10.25

 
鄧巧琳 國泰世華銀行  

2022.10.21

 
阮芳怡 國泰世華銀行  

2022.10.21

 
黃勇傑 國泰世華銀行  

2022.10.21

 
王燁衡 勞動部勞動力發展署  

2022.10.19

 
金武音央 勞動部勞動部發展署  

2022.10.19

 
沈展昇 中華電信  

2022.10.18

 
王理金 中華電信  

2022.10.18

 
兵淑晶 台灣企銀  

2022.10.18

 
謝可瑩 勞動部勞動力發展處  

2022.10.12

 
葉定翰 中華郵政股份有限公司储匯處  

2022.10.12

 
孫兆康 彰化銀行  

2022.10.12

 
陳玟佞 中華郵政股份有限公司儲匯處  

2022.10.12

 
蘇韋霓 中華郵政股份有限公司儲匯處  

2022.10.12

 
段原黃 華南銀行  

2022.10.11

 
陳玟佞 勞動部勞動力發展署 580257

2022.10.7

 
井手賀奈子 勞動部勞動力發展署 346353

2022.10.5

 
鄧巧玲 勞動部勞動力發展署 346356

2022.10.5

 
若林玲於 勞動部勞動力發展署 338405

2022.10.5

 
鄭鈺璇 勞動部勞動力發展署 333864

2022.9.30

 
鄭鈺璇 勞動部勞動力發展署 323630

2022.9.28

 

黃勇傑

國泰世華銀行  

2022.9.21

 

謝龍慶

中欣股分有限公司  

2022.9.21

 

林厲

國泰世華銀行  

2022.9.21

 

黃氏惠

國泰世華銀行  

2022.9.21

 

黃智恆

國泰世華銀行  

2022.9.21

 
阮芳怡 國泰世華銀行  

2022.9.21

 

井手賀奈子

勞動部勞動力發展署 298122

2022.9.21

 

王理金

中華電信  

2022.09.16

 

孫兆康

彰化銀行  

2022.9.14

 

葉定翰

中華郵政股份有限公司  

2022.9.13

 
黎劭軒 華南銀行  

2022.9.7

 
洪偉傑 忠欣股份有限公司  

2022.9.7

 
鄭家昇 華南銀行  

2022.9.7

 
范雲紅 華南銀行  

2022.9.7

 
段原黃 華南銀行  

2022.9.7

 
李佳佳 華南銀行  

2022.9.7

 
吳智恒 大宗掛號函件 046780

2022.9.2

 
陳民均 泰興財產保險代理人股份有限公司  

2022.9.2

 
金武音央 中華電信  

2022.8.24

 
渡口盛丸 中華電信  

2022.8.24

 
陳忠樂 台灣大哥大  

2022.8.24

 
唐佐文 重要文件  

2022.8.22

 
鄧巧琳 國泰世華  

2022.8.22

 
吳智恆 國泰世華  

2022.8.22

 
卜昶為 國泰世華  

2022.8.22

 
黃氏惠 國泰世華  

2022.8.22

 
黃勇傑 國泰世華  

2022.8.22

 
黃康霖 勞動部勞動力發展署 652183

2022.8.17

 
宏偉傑 忠欣股份有限公司  

2022.8.17

 
沈展昇 中華電信  

2022.8.17

 
唐佐文 重要文件  

2022.8.16

 
王理金 中華電信  

2022.8.16

 
王馨萍 航空郵件  

2022.8.15

 
周志安 台灣大哥大  

2022.8.12

 
黃國龍 勞動部勞動力發展署 502631

2022.8.10

 
李佳佳 華南銀行  

2022.8.10

 
范雲紅 華南銀行  

2022.8.10

 
段原黃 華南銀行  

2022.8.10

 
陳恩偉 華南銀行  

2022.8.10

 
黎劭軒 華南銀行  

2022.8.10

 
孫兆康 彰化銀行  

2022.8.9

 
蘇韋霓 中華郵政股份有限公司儲匯處  

2022.8.9

 
葉定翰 中華郵政股份有限公司儲匯處  

2022.8.9

 
尤夏治 中華郵政股份有限公司儲匯處  

2022.8.9

 
陳玟佞 中華郵政股份有限公司儲匯處  

2022.8.9

 
渡口盛丸 中華電信  

2022.8.9

 
金武音央 中華電信  

2022.8.9

 
王迪衡 重要文件  

2022.8.2

 
王迪衡 重要文件  

2022.8.2

 
韋氏慧 勞動部勞動力發展署 159099

2022.7.29

 
王迪衡 台灣大哥大  

2022.7.29

 
松門英二 中華電信  

2022.7.26

 
鄧兆斌 勞動部勞動力發展署 581651

2022.7.26

 
黃國龍 勞動部勞動力發展署  

2022.7.22

 
卜昶為 國泰世華銀行  

2022.7.20

 
黃勇傑 國泰世華銀行  

2022.7.20

 
黃氏惠 國泰世華銀行  

2022.07.19

 
鄧巧琳 國泰世華銀行  

2022.07.19

 
王理金 中華電信  

2022.07.14

 
沈展昇 中華電信  

2022.07.13

 
蘇韋霓 中華郵政  

2022.07.13

 
松門英二 中華電信  

2022.07.12

 
阮氏碧 工作許可函 556745

2022.07.12

 
黎劭軒 華南銀行  

2022.07.08

 
陳恩偉 華南銀行  

2022.07.08

 
段原黃 華南銀行  

2022.07.08

 
謝俊富 TOEIC  

2022.07.07

 
雲宇萱 TOEIC  

2022.07.07

 
梁家緣 台灣之星  

2022.07.06

 
蘇韋霓 台灣大哥大  

2022.07.02

 
謝俊富 TOEIC  

2022.07.05

 
雲宇萱 TOEIC  

2022.07.05

 
王迪衡 台灣大哥大  

2022.07.05

 
俞金鳳 工作許可函 550310

2022.07.04

 
葉展宏 工作許可函 550308

2022.07.04

 
黃意雯 工作許可函 093037

2022.07.04

 
王迪衡 台灣大哥大  

2022.07.01

 
王迪衡 工作許可函 548189

2022.07.01

 
韋氏錦銀 工作許可函 083716

2022.06.30

 
許氏書 工作許可函 541199

2022.06.28

 
李金樹 忠欣股份有限公司  

2022.06.24

 
金武音央 工作許可函 538188

2022.06.24

 
陳澍建 工作許可函 067026

2022.06.23

 
井手賀奈子 工作許可函 533033

2022.06.21

 
卜昶為 國泰世華銀行  

2022.06.20

 
鄭詩偉

台灣大哥大

 

2022.06.20

 

黃慧恩

工作證

530218

2022.06.20

 
劉懷馨

郵局

 

2022.06.15

 
楊俊聰

重要文件

 

2022.06.15

 
楊俊聰

重要文件

 

2022.06.15

 
潘正宇

重要文件

 

2022.06.15

 
潘正宇

重要文件

 

2022.06.15

 
蘇韋霓

中華郵政

 

2022.06.14

 
葉定翰

中華郵政

 

2022.06.14

 
陳玟佞

中華郵政

 

2022.06.14

 
尤夏治

中華郵政

 

2022.06.14

 
黃靖雁

中華郵政

 

2022.06.14

 
鄭卉凌

中華郵政

 

2022.06.14

 
鄭卉凌

中華郵政

 

2022.06.14

 
沈展昇

中華電信

 

2022.06.14

 
王理金

中華電信

 

2022.06.14

 
楊秦苑

雲林地方檢察署

 

2022.06.14

 
段原黃

華南銀行

 

2022.06.13

 

黃佳杰

台灣大哥大

 

2022.06.13

 

阿瑪

華南銀行

 

2022.06.13

 

王迪衡

台灣大哥大

 

2022.06.13

 

黃靖珊

台灣大哥大

 

2022.06.13

 

潘正宇

台灣大哥大

 

2022.06.13

 

楊俊聰

台灣大哥大

 

2022.06.13

 

黃可琪

工作證

033481

2022.06.09

 

何氏敏

工作證

513589

2022.06.07

 

段原黃

工作證

016055

2022.06.02

 

鄭瑋彬

台灣大哥大

 

2022.06.02

 

黎劭軒

台灣大哥大

 

2022.05.31

 

阮氏紅幸

工作證

011413

2022.05.31

 

範雲紅

工作證

011423

2022.05.31

 

黃康霖

雲林地方法院

 

2022.05.31

 

何文章

中華電信

 

2022.05.26

 

黃洪鋒

忠欣股份有限公司

 

2022.05.25

 

鄭昕航

忠欣股份有限公司

 

2022.05.25

 

黃佳杰

台灣大哥大

 

2022.05.19

 

潘正宇

台灣大哥大

 

2022.05.19

 

楊俊聰

台灣大哥大

 

2022.05.19

 

吳智恆

國泰世華銀行

 

2022.05.18

 

鄭卉凌

台灣大哥大

 

2022.05.18

 

溫演傑

台灣大哥大

 

2022.05.18

 

卜昶為

國泰世華銀行

 

2022.05.18

 

潘正宇

台灣大哥大

 

2022.05.18

 

楊俊聰

台灣大哥大

 

2022.05.18

 

鄭卉凌

台灣大哥大

 

2022.05.18

 

尤子監

重要文件

 

2022.05.18

 

楊秦苑

雲林地方檢察署

 

2022.05.18

 

黃勇傑

國泰世華銀行

 

2022.05.18

 

山本菜菜美

中華電信

 

2022.05.17

 

王理金

中華電信

 

2022.05.17

 

沈展昇

中華電信

 

2022.05.17

 

黃靖雁

中華郵政

 

2022.05.16

 

尤夏治

中華郵政

 

2022.05.16

 

蘇韋霓

中華郵政

 

2022.05.16

 

李佳佳

華南銀行

 

2022.05.16

 

陳玟佞

工作證許可函

581735

2022.05.12

 

楊榕萱

工作證許可函

208071

2022.05.12

 

阿瑪

南華銀行

 

2022.05.11

 

鍾汶燊

南華銀行

 

2022.05.11

 

陳偉恩

南華銀行

 

2022.05.11

 

尤子監

台灣大哥大

 

2022.05.11

 

葉博劭

工作許可函

198421

2022.05.09

 

曾嘉薈

泰興財產保險代理人股份有限公司

 

2022.05.09

 

葉韋宏

泰興財產保險代理人股份有限公司

 

2022.05.09

 

黃德龍

工作許可函

 

2022.05.06

 

Wong Kai Jun

工作許可函

 

2022.05.06

 

張德皇

工作許可函

191541

2022.05.05

 

阮芳怡

工作許可函

192388

2022.05.05

 

溫演傑

台灣大哥大

 

2022.04.27

 

張惠蓉

工作證

566138

2022.04.27

 

李金樹

忠欣股份有限公司

 

2022.04.26

 

鄭卉凌

台灣大哥大

 

2022.04.26

 

溫演傑

台灣大哥大

 

2022.04.26

 

楊秦苑

雲林縣地方檢察署

(請盡快領取)

 

2022.04.26

 

薛凱誠

包裹(請盡快領取)

 

2022.04.26

 

蔡倚航

台灣大哥大

 

2022.04.25

 

楊俊聰

台灣大哥大

 

2022.04.25

 

蘇浚賢

工作證

158187

2022.04.22

 

黃國龍

工作證

559828

2022.4.22

 

梁家緣

工作證

155438

2022.04.22

 

梁俊浩

工作證

158188

2022.04.22

 

雷稼糅

重要文件

 

2022.04.20

 

李雪晴

台灣大哥大

 

2022.04.20

 

卜旭為

國泰世華銀行

 

2022.04.20

 

黃氏惠

工作證

 

2022.04.19

 
尤子監

台灣大哥大

 

2022.04.19

 
潘正宇

台灣大哥大

 

2022.04.19

 
鄭依霖

國泰世華銀行

 

2022.04.19

 
黃勇傑

國泰世華銀行

 

2022.04.19

 
尤子監

台灣大哥大

 

2022.04.18

 
林柯君

工作證

149157

2022.04.18

 
王浩森

遠傳電信

 

2022.04.15

 
鄭昕航

忠欣股份有限公司

 

2022.04.15

 
黃洪鋒

忠欣股份有限公司

 

2022.04.15

 
沈展昇

中華電信

 

2022.04.15

 
楊秦苑

雲林地方檢署

(重要文件請盡快領取)

 

2022.04.14

 
蘇韋霓

中華郵政

 

2022.04.14

 
山本菜菜美

新光產物保險

 

2022.04.14

 
孫兆康

彰化銀行

 

2022.04.13

 
李佳佳

華南銀行

 

2022.04.13

 
王理金

中華電信

 

2022.04.13

 
蔡競航

台灣大哥大

 

2022.04.12

 
冯光雄

彰化銀行

 

2022.04.12

 
雷稼糅

台灣大哥大

 

2022.04.12

 
鄧巧琳

工作許可函

129899

2022.04.08

 
黎可慧

郵局

 

2022.04.08

 
陳玟佞

郵局

 

2022.04.08

 
黃靖雁

郵局

 

2022.04.08

 
史藝菲

郵局

 

2022.04.08

 
尤夏治

郵局

 

2022.04.08

 
黃士倫

台灣大哥大

 

2022.04.07

 
蔡倚航

台灣大哥大

 

2022.04.07

 
何文章

工作許可函

120839

2022.04.01

 
張宇恆

工作許可函

120823

2022.04.01

 
林淑婷

工作許可函

120814

2022.04.01

 
俞金鳳

工作許可函

116708

2022.04.01

 
林展尉

工作許可函

116900

2022.04.01

 
蕭巧欣

工作許可函

113148

2022.03.29

 
鄭羽珊

工作許可函

110908

2022.03.29

 
何文章

中華電信

 

2022.03.28

 
陳可怡

工作許可函

105471

2022.03.28

 
陳慧芯

工作許可函

107379

2022.03.28

 
許晉寶

工作許可函

105992

2022.03.28

 
劉懷馨

工作許可函

536645

2022.03.28

 
張慧潔

工作許可函

105481

2022.03.28

 
陳靜瑩

工作許可函

102997

2022.03.25

 

溫演傑

台灣大哥大

 

2022.03.25

 

郭婉禕

工作許可函

096239

2022.03.24

 
阙正文

工作許可函

099120

2022.03.24

 

蔡靖儀

工作許可函

089508

2022.03.22

 

若林玲於

工作許可函

084800

2022.03.21

 

李雪晴

中華電信

 

2022.03.21

 

李雪晴

中華電信

 

2022.03.21

 

盧徽杰

台灣大哥大

 

2022.03.21

 

官齊軒

移民署

 

2022.03.21

 

葉韋宏

新光保險

 

2022.03.21

 

尤子監

台灣大哥大

 

2022.03.18

 
李雪晴

台灣大哥大

 

2022.03.18

 
鄭依霖

國泰世華銀行

 

2022.03.18

 
黃勇傑

國泰世華銀行

 

2022.03.18

 
卜昶為

國泰世華銀行

 

2022.03.18

 
吳智恆

國泰世華銀行

 

2022.03.18

 
薛凱誠

包裹

 

2022.03.17

 
雷稼糅

台灣大哥大

 

2022.03.17

 
雷稼糅

台灣大哥大

 

2022.03.17

 
何嘉偉

工作許可函

527079

2022.03.17

 
戴慧玉

忠欣股份有限公司

 

2022.03.16

 
鄭瑋彬

台灣大哥大

 

2022.03.15

 
王理金

中華電信

 

2022.03.15

 

山本菜菜美

中華電信

 

2022.03.15

 
沈展昇

中華電信

 

2022.03.15

 
薛凱誠

包裹

 

2022.03.15

 
幸見文

工作許可函

520195

20223.03.11

 
李佳佳

華南銀行

 

2022.03.10

 
阮氏銀

華南銀行

 

2022.03.08

 
李佳佳

華南銀行

 

2022.03.08

 
烏陸

南華銀行

 

2022.03.08

 
蔡競航

台灣大哥大

 

2022.03.08

 
陳慧雯

新光產物保險

 

2022.03.07

 

 

Last Updated: 2023-01-18 15:40:42

愛在環球 創意樂活