TOP
:::

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學國際暨兩岸事務處

存誠務實 五育並重 愛在環球

+ O -
FONT SIZE:

 境外學生專區    郵件包裹領取

境外學生信件領取公告 (只公告當月份及前一個月的資訊)

領取地點:國際處

姓名 信件類別 郵號 公告日期 備註
葉定翰 中華郵政  

2021.09.16

 
尤夏治 中華郵政  

2021.09.16

 
王理金 中華電信  

2021.09.16

 
李佳佳 華南銀行  

2021.09.11

 
甯氏兒 彰化銀行  

2021.09.11

 
武文明 彰化銀行  

2021.09.11

 
王韋傑 工作許可函  

2021.09.10

 
渡口盛丸 中華電信   2021.09.10  
李佳佳 華南銀行   2021.09.10  
陳國良 工作許可函 094363 2021.09.07  
劉俊傑 台灣大哥大   2021.09.06  
周于如 中華郵政   2021.09.06  
劉俊傑 台灣大哥大   2021.09.02  
蔡倚航 台灣大哥大   2021.08.30  
林璟麟 中華電信   2021.08.30  
何文章 中華電信   2021.08.30  
郭婉禕 工作許可函 076058 2021.08.30  
蔡競航 台灣大哥大   2021.08.24  
黃勇傑 國泰世華銀行   2021.08.18  
黃奕滿 國泰世華銀行   2021.08.18  
林勵 國泰世華銀行   2021.08.18  
陳福寶 國泰世華銀行   2021.08.18  
王理金 中華電信   2021.08.18  
卜昶為 國泰世華銀行   2021.08.18  
黎劭軒 台灣大哥大   2021.08.18  
金武音央 中華電信   2021.08.18  
陳約穎 中國信託   2021.08.16  
卜昶為 工作許可函 041028 2021.08.11  
王麗雯 臺灣雲林地方檢察署   2021.08.10  
李佳佳 華南銀行   2021.08.09  
尤夏治 中華郵政   2021.08.09  
周于如 中華郵政   2021.08.09  
王韋傑 台灣大哥大   2021.08.03  
謝婉恬 工作許可函 022460 2021.08.02  
林璟麟 中華電信   2021.07.29  
何文章 中華電信   2021.07.29  
蔡競航 台灣大哥大   2021.07.27  
周皓烺 工作許可函 504921 2021.07.26  
林展尉 工作許可函 009877 2021.07.26  
王穎軒 工作許可函 504792 2021.07.26  
方宥傑 工作許可函 009876 2021.07.26  
甯氏容 富邦產險   2021.07.26  
謝俊富 工作許可函 004566 2021.07.23  
林嘉嘉 台灣之星   2021.07.22  
黃子旖 工作許可函 222885 2021.07.21  
王韋傑 台灣大哥大   2021.07.21  
鄭瑋彬 台灣大哥大   2021.07.21  
黃勇杰 國泰世華銀行   2021.07.20  
陳奕滿 國泰世華銀行   2021.07.20  
林勵 國泰世華銀行   2021.07.20  
林珂君 工作許可函   2021.07.16  
王麗雯 台灣雲林地方檢察署   2021.07.16  
梁禎媛 工作許可函 216344 2021.07.15  
黃國泰 中華電信   2021.07.15  
黃國泰 中華電信   2021.07.14  
王理金 中華電信   2021.07.14  
張惠潔 中華電信   2021.07.12  
黃勇豪 工作許可函 201731 2021.07.08  
李佳佳 華南銀行   2021.07.07  
黎劭軒 華南銀行   2021.07.07  
王資斌 新光產物保險   2021.07.06  
邱俊賢 新光產物保險   2021.07.06  
楊凱妮 工作許可函 192387 2021.07.05  
何文章 中華電信   2021.07.01  
郭婉禕 工作許可函 188204 2021.07.01  
廖茄妤 中國信託銀行   2021.07.01  
文曉琳 中國信託銀行   2021.07.01  
辛建文 中國信託銀行   2021.07.01  
王穎軒 中國信託銀行   2021.07.01  
傅啟月 工作許可函 184070 2021.07.01  
阮氏芳 工作許可函 185328 2021.07.01  
陳沛霓 工作許可函 184749 2021.07.01  
林璟麟 中華電信   2021.06.29  
張惠潔 中華電信   2021.06.29  
朱鍵偉 中華電信   2021.06.25  
周志安 工作許可函 175815 2021.06.25  
朱征輝 工作許可函 175836 2021.06.25  
李振福 工作許可函 171376 2021.06.24  
朱鍵偉 中華電信   2021.06.24  
陳奕滿 國泰世華銀行   2021.06.23  
林勵 國泰世華銀行   2021.06.23  
蔡競航 台灣大哥大   2021.06.22  
黃春得 工作許可函 0166104 2021.06.22  
邱俊賢 新光產物   2021.06.22  
陳福寶 國泰世華銀行   2021.06.22  
黃勇杰 國泰世華銀行   2021.06.22  
鍾汶翰 工作許可函   2021.06.21  
丁家健 工作許可函 158955 2021.06.19  
王理金 中華電信   2021.06.17  
賴皓揚 工作許可函 153320 2021.06.16  
武文明 工作許可函 153613 2021.06.16  
黎可慧 中華郵政   2021.06.10  
李韋宏 工作許可函 146725 2021.06.10  
黃國泰 中華電信   2021.06.09  
戴詠薇 工作許可函 135915 2021.06.04  
林勵 台灣大哥大   2021.06.04  
黃理海 工作許可函 133367 2021.06.03  
TING HUAT HUI TOEIC   2021.06.02  
何文章 中華電信   2021.06.02  
方宥傑 工作許可函   2021.06.02  
TAN PUIYEE TOEIC   2021.06.01  
KOH JIN POH TOEIC   2021.06.01  
周皓烺 TOEIC   2021.06.01  
YONG RONG XUAN TOEIC   2021.06.01  
IDE KANAKO TOEIC   2021.06.01  
YONG KAI NIE CONNIE TOEIC   2021.06.01  
LEOW CHEE KIONG TOEIC   2021.06.01  
CHEONG CHEE WAI TOEIC   2021.06.01  
WONG SIN PING TOEIC   2021.06.01  
THE GEIK XUAN TOEIC   2021.06.01  
林莉莎 工作許可函 116036 2021.05.31  
黃意雯 工作許可函 118413 2021.05.31  
鐘汶瀚 工作許可函 118412 2021.05.31  
甯氏容 富邦產險   2021.05.31  
林璟麟 中華電信   2021.05.31  
阮氏秋河 雲林縣環境保護局   2021.05.31  
李鈺枝 工作許可函 107808 2021.05.25  
阮如源 工作許可函 104227 2021.05.25  
陳文林 工作許可函 102596 2021.05.21  
謝可螢   096425 2021.05.21  
張梓冠   097886 2021.05.21  
黃慧恩   098263 2021.05.21  
阮芳怡   08262 2021.05.21  
劉慧瑩   097365 2021.05.21  
黃勇杰 國泰世華   2021.05.21  
陳福寶 國泰世華   2021.05.21  
林勵 國泰世華   2021.05.21  
陳奕滿 國泰世華   2021.05.21  
張德皇 工作許可函 096418 2021.05.19  
劉婉慧 工作許可函 094090 2021.05.19  
周建村 工作許可函 094810 2021.05.19  
蔡靖儀 工作許可函 094088 2021.05.19  
杜大貴 工作許可函 094091 2021.05.19  
王理金 中華電信   2021.05.17  
蘇韋霓 中華郵政   2021.05.17  
黎可慧 中華郵政   2021.05.17  
蔡佳豪 工作許可函 086575 2021.05.17  
葉沛翊 工作許可函 083126 2021.05.17  
賴諺達 工作許可函 083125 2021.05.17  
阮氏碧 工作許可函 083113 2021.05.17  
鄭綏懇 工作許可函 078087 2021.05.13  
梁家緣 工作許可函 080266 2021.05.13  
鄭瑋彬 台灣大哥大   2021.05.12  
黃國泰 台灣大哥大   2021.05.12  
黃國泰 中華電信   2021.05.12  
黎俊文 工作許可函 075988 2021.05.12  
朱鍵偉 工作許可函 074715 2021.05.12  
余民忠 工作許可函 074713 2021.05.12  
何汶鍶 工作許可函 075958 2021.05.12  
翁家樂 工作許可函 077050 2021.05.12  
鄧兆斌 工作許可函 072442 2021.05.11  
許愷樂 工作許可函 072435 2021.05.11  
何文章 工作許可函 067109 2021.05.10  
王曉琪 工作許可函 067108 2021.05.10  
孔瑋宏 工作許可函 067106 2021.05.10  
柯力文 工作許可函 068598 2021.05.10  
黃靖軒 工作許可函 067111 2021.05.10  
蔡芯儀 工作許可函 064461 2021.05.07  
許氏書 工作許可函 061679 2021.05.06  
許晉寶 工作許可函 061704 2021.05.06  
俞金鳳 工作許可函 062699 2021.05.06  
鄧順新 工作許可函 059595 2021.05.06  
黃佳杰 工作許可函 048916 2021.04.30  
馬慧怡 工作許可函 047100 2021.04.30  
沈寶友 臺南市亞洲高級餐旅職業學校   2021.04.28  
陳行歷 工作許可函 044668 2021.04.29  
尤子監 工作許可函 039348 2021.04.29  
段原黃 工作許可函 040325 2021.04.29  
沈展昇 工作許可函 040326 2021.04.29  
韋氏錦銀 工作許可函 039943 2021.04.29  
林璟麟 中華電信   2021.01.28  
何文章 中華電信   2021.04.28  
田曼萱 工作許可函 031795 2021.04.23  
黃德龍 工作許可函   2021.04.23  
楊獻湋 工作許可函   2021.04.22  
吳欣穎 工作許可函   2021.04.22  
張惠潔 工作許可函   2021.04.22  
蘇浚賢 工作許可函   2021.04.21  
鄭鈺璇 工作許可函   2021.04.21  
若林玲於 工作許可函   2021.04.21  
曾文靜 工作許可函   2021.04.21  
招偉康 工作許可函   2021.04.21  
鄭羽珊 工作許可函   2021.04.21  
容依羚 工作許可函   2021.04.21  
陳宜萱 工作許可函   2021.04.21  
許偉健 工作許可函   2021.04.20  
蔡湫文 工作許可函   2021.04.20  
莊和諵 工作許可函   2021.04.20  
江信標 工作許可函   2021.04.20  
NGUYEN THI BICH 雲林縣政府社會處   2021.04.20  
IMAN MARTIN 國泰世華銀行   2021.04.20  
LIM LI 國泰世華銀行   2021.04.20  
KOH JIN POH 忠欣股份有限公司   2021.04.20  
JOEY CHEN CHUI YI 台灣大哥大   2021.04.20  
NG YONG JIE 國泰世華銀行   2021.04.20  
LUM TUCK CHENG 國泰世華銀行   2021.04.20  
TANG HOCK POH 國泰世華銀行   2021.04.20  
曾嘉薈 強制險到期通知書   2021.04.20  
邱俊賢 強制險到期通知書   2021.04.20  
阮如源 雲林縣政府社會處   2021.04.19  
韋氏錦銀 雲林縣政府社會處   2021.04.19  
陳凱婷 工作許可函   2021.04.19  
吳智恆 崙背國民小學   2021.04.16  
劉芷珊 工作許可函   2021.04.16  
王理金 中華電信   2021.04.16  
黃國泰 中華電信   2021.04.16  
黃國泰 台灣大哥大   2021.04.14  
黃楷竣 工作許可函   2021.04.14  
黃美娟 工作許可函   2021.04.14  
梁凱豪 工作許可函   2021.04.14  
譚耀祖 工作許可函   2021.04.14  
李佳殷 工作許可函   2021.04.14  
張宇恆 工作許可函   2021.04.14  
連浚豪 工作許可函   2021.04.14  
吳智恆 工作許可函   2021.04.14  
李悅綺 工作許可函   2021.04.14  
陳發輝 工作許可函   2021.04.12  
闕正文 工作許可函   2021.04.12  
武氏進 工作許可函   2021.04.12  
王宇達 工作許可函   2021.04.12  
張慧蓉 工作許可函   2021.04.12  
穂坂真帆 TOEIC   2021.04.09  
何家偉 工作許可函   2021.04.09  
劉俊欽 工作許可函   2021.04.09  
竹原龍馬 工作許可函   2021.04.09  
劉懷馨 工作許可函   2021.04.09  
林淑婷 工作許可函   2021.04.09  
古於倩 工作許可函   2021.04.09  
甯氏兒 工作許可函   2021.04.09  
阮氏紅幸 工作許可函   2021.04.09  
陳靜瑩 工作許可函   2021.04.09  
陳慧芯 工作許可函   2021.04.09  
蔡倚航 工作許可函   2021.04.09  
黎可慧 中華郵政   2021.04.08  
黃氏惠 工作許可函   2021.04.08  
範雲紅 工作許可函   2021.04.08  
蕭巧欣 工作許可函   2021.04.08  
蔡競航 工作許可函   2021.04.08  
葉展宏 工作許可函   2021.04.08  
葉明津 工作許可函   2021.04.08  
鄭詩瑩 工作許可函   2021.04.08  
陳凱婷 包裹   2021.04.07  
鍾汶翰 包裹   2021.04.07  
許碧橞 工作許可函   2021.04.07  
賴皓揚 工作許可函   2021.04.07  
李景雯 工作許可函   2021.04.07  
馬蕻斌 工作許可函   2021.04.07  
王浩森 工作許可函   2021.04.07  
潘正宇 工作許可函   2021.04.07  
盧徽杰 工作許可函   2021.04.07  
賴彥弛 工作許可函   2021.04.07  
甯氏容 工作許可函   2021.04.07  
Wong Jie Y 華南銀行(重要訊息)   2021.04.01  
何氏敏 工作許可函   2021.04.01  
楊俊聰 工作許可函   2021.04.01  
黃巧兒 工作許可函   2021.04.01  
顏于涵 工作許可函   2021.04.01  
韋文玉 工作許可函   2021.04.01  
劉聯正 工作許可函   2021.04.01  
黃偉森 工作許可函   2021.04.01  
艾莉安 工作許可函   2021.04.01  
陳哲軒 工作許可函   2021.03.30  
甘慧彬 工作許可函   2021.03.30  
LUM TUCK CHENG 中華電信   2021.03.29  
LIM GING LIN 中華電信   2021.03.29  
HO WOON ZHANG 中華電信   2021.03.29  
林淑婷 台灣雲林地方檢察署公文   2021.03.29  
葉博邵 工作許可函   2021.03.26  
王麗雯 工作許可函   2021.03.26  
李汶峻 工作許可函   2021.03.26  
林峯良 工作許可函   2021.03.26  
王峋貽 健保卡   2021.03.26  
陳文林 健保卡   2021.03.26  
阮氏碧 健保卡   2021.03.26  
阮如源 健保卡   2021.03.26  
韋氏錦銀 健保卡   2021.03.26  
黃氏明 健保卡   2021.03.26  
許氏書 健保卡   2021.03.26  
IMANMARTIN 國泰世華銀行   2021.03.22  
NG YONG JIE 國泰世華銀行   2021.03.22  
TANG HOCK POH 國泰世華銀行   2021.03.22  
Oyakwa Nami 中華電信   2021.03.22  
林勵 國泰世華   2021.03.19  
汪曉琪 斗六西平路郵局   2021.03.19  
王理金 中華電信   2021.03.17  
林毅 工作許可函   2021.03.17  
陳敘里 工作許可函   2021.03.12  
黃國泰 台灣大哥大   2021.03.12  
梁俊浩 工作許可函   2021.03.11  
陳欣愛 工作許可函   2021.03.10  
黎可慧 中華郵政   2021.03.10  
王宇達 台灣大哥大   2021.03.10  
黃雪莉 台新銀行   2021.03.05  
黃衍錡 勞動許可函   2021.03.05  
和聶 雲林縣環境保護局   2021.03.04  
何文章 中華電信   2021.03.04  
林璟麟 中華電信   2021.03.04  
黎劭軒 台灣大哥大   2021.03.04  
梁禎媛 台灣之星   2021.03.04  
譚天順 台灣大哥大   2021.02.26  
範雲紅 衛生福利部中央健康保險署   2021.02.24  
韋文玉 註冊組   2021.02.24  
和聶 註冊組   2021.02.24  
阮芳怡 註冊組   2021.02.24  
陳奕滿 國泰世華銀行   2021.02.24  
林勵 國泰世華銀行   2021.02.24  
林素君 台灣大哥大   2021.02.24  
陳福寶 國泰世華銀行   2021.02.24  
黃勇杰 國泰世華銀行   2021.02.24  
鄧巧琳 工作許可函   2021.02.24  
王思瑞 台灣大哥大   2021.02.19  
王理金 中華電信   2021.02.19  
溫演傑 中華郵政   2021.02.08  
黎可慧 台灣大哥大   2021.02.05  
鄭詩瑩 工作許可函   2021.02.04  
範雲紅 機車排氣定期檢驗通知單   2021.02.03  
謝俊富 台灣大哥大   2021.02.02  
阮芳怡 強制汽車責任保險   2021.02.01  

 

Last Updated: 2021-09-16 07:59:29

愛在環球 創意樂活